top of page

מיתוג מאפשר לעסק ליצור זהות ייחודית ומובנית, שמזהה אותו מול המתחרים ומאפשר ללקוחות להתייחס לעסק בצורה מזהה ומזוהה. המיתוג מאפשר לעסק להתבטא בדרך שמתארת את המאפיינים הייחודיים שלו והשונים מעסקים אחרים בתחום.

 

מיתוג מעניק לעסק את האמינות והמקצועיות הנדרשות בעיני הלקוחות. על ידי בניית תדמית חיובית באמצעות מיתוג, העסק מצליח להעביר מסר על יכולתו לספק מוצרים או שירותים ברמה גבוהה ובאיכות מעולה. לעסק עם מיתוג מוצלח יש יתרון משמעותי מול לקוחות פוטנציאליים, והם רואים בו את הבחירה המועדפת והמקצועית.

חבילת מיתוג

כרטיס ביקור, נייר מכתבים, מעטפה , פולדר

bottom of page